Voor gewone huisbezoeken moet u uw nieuwe huisarts contacteren

 

 

 Bij plots opgetreden en ernstige klachten zoals kortademigheid, pijn op de borst, sufheid of bewustzijnsverlies, ongewone sterke hoofdpijn of buikpijn belt u meteen naar 112 en laat u de persoon niet alleen tot de ziekenwagen aangekomen is.

 

 Ook bij ongevallen op de openbare weg belt u meteen 112 indien verzorging nodig is.

 

 

 Tijdens het weekeinde en s nachts moet u een beroep doen op de wachtdienst

tel 1733

Huisbezoeken worden niet meer afgelegd

Telefoon: (09) 224 01 34

Fax: (09) 234 15 81

jburm@skynet.be of klik hier : E-mail